Data z Projektu Demagog.cz

JakMluví získává data z projektu Demagog.cz. Data se aktualizují jednou týdně. Zde bych chtěl projektu Demagog.cz poděkovat za jejich práci a za otevřenost jejich dat.

Demagog.cz řadí výroky politiků do čtyř kategorií: pravdivé, nepravdivé, zavádějící a neověřitelné. Způsob hodnocení je detailně popsán na stránce projektu demagog.cz v metodice. Samozřejmě je klasifikace výroků do čtyř kategorii zjednodušující. Například nepravdivý výrok může být jak omyl politika, tak i jeho vědomá lež. Toto je důležité míti na vědomí a podle toho i chápat statistiky prezentované na těchto stránkách.

Mohli jste si všimnout, že statistiky neobsahují zdaleka všechny politiky vyskytující se ve veřejném prostoru a že i počet ohodnocených výroků neodpovídá počtu výroků, kteří politici od února 2012 (vznik projektu Demagog.cz) vyprodukovali. Ověřování výroků zabere mnoho úsilí, a proto pokud se Vám tento projekt líbí, zvažte finanční podporu projektu Demagog.cz. Čím více ohodnocených výroků, tím zajímavější data půjde zobrazovat.